Nasza placówka

„Zielony Krokodyl”

Żłobek integracyjny i przedszkole integracyjne.
Miejsce stworzone z myślą o dzieciach.

Naszym mottem przewodnim są słowa Roberta Lee Fulghum:

„Wszystkiego, co naprawdę powinienem wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu – o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat (…).”

Robert Lee Fulghum „All I Really Need to Know I Learned in Kindergarten”, Villard Books, New York 1988

Ideą integracji jest włączanie dzieci niepełnosprawnych do grupy pełnosprawnych rówieśników. W żłobku i przedszkolu integracyjnym wszystkie dzieci mają te same prawa i te same obowiązki. Zadaniem nauczycieli i opiekunów jest integracja dzieci zdrowych i chorych, zapewnienie wszystkim dzieciom joptymalnych warunków do rozwoju oraz najlepsze przygotowanie do nauki w szkole.

Grupy żłobkowe i przedszkolne w naszej placówce integracyjnej są mniejsze, niż w „zwykłych” żłobkach czy przedszkolach. W każdej znajduje się kilkoro dzieci z różnym stopniem niepełnosprawności. W „Zielonym Krokodylu” oprócz nauczycieli, zatrudnieni są psychologowie, pedagodzy, pedagodzy specjalni, logopedzi i rehabilitanci. Każde dziecko, zdrowe i niepełnosprawne, znajduje się pod profesjonalną opieką osób dbających o prawidłowy i harmonijny rozwój dziecka.

Integracja przynosi korzyści wszystkim dzieciom. Uczą się one empatii, tolerancji, szacunku i otwartości wobec tego, co inne. Uczą się również bezinteresownego pomagania tym, którzy potrzebują pomocy. Przebywają w mniej licznej grupie, gdzie nad edukacją i ich rozwojem czuwają wykwalifikowani pracownicy. Mała grupa stwarza warunki do efektywniejszej pracy i pozwala nauczycielom na indywidualne podejście do każdego dziecka.

Organizacja

Zielony Krokodyl” Niepubliczny Żłobek Integracyjny oraz Niepubliczne Przedszkole Integracyjne to placówka prowadząca działalność opiekuńczo-wychowawczą dla dzieci:

 • od 8 m-ca życia do 3 lat – żłobek
 • od 2,5 do 6 lat – przedszkole

Jesteśmy otwarci przez 5 dni w tygodniu, również w ferie i wakacje (z wyjątkiem dni wolnych od pracy określonych w umowie podpisanej z rodzicami/opiekunami). Zapewniamy opiekę od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 17.00 z możliwością dostosowania godzin pracy do potrzeb rodzica czy opiekuna (po wcześniejszym ustaleniu).

Żłobek posiada wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych Gminy Ostrowiec Św. z dnia 24.08.2011 pod numerem WESS.II.8023.3.2. wraz z zmianą z dnia 10.05.2018 r.
Przedszkole posiada wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Urzędu Miasta w Ostrowcu Św. z dnia 29.08.2011r. nr WEESS.I.4430.2.2011r. wraz ze zmianą 05.04.2018 r.

Placówka „Zielony Krokodyl” posiada pozytywną opinię Sanepidu oraz Straży Pożarnej. Przedszkole objęte jest stałym nadzorem Kuratorium Oświaty.

Atmosfera

Każdy z nas lubi przebywać wśród ludzi, którzy mają „pozytywną energię”. Moją ideą było stworzenie podopiecznym warunków do wszechstronnego rozwoju  we współpracy z ludźmi, których pasją jest praca z dziećmi.
Jako właściciel i dyrektor placówki robię wszystko, by atmosfera w „Zielonym Krokodylu” była przyjazna dla wszystkich, którzy przekraczają nasz próg.

Priorytety

Dzięki bogatemu doświadczeniu doskonale wiemy, jak wiele czynników wpływa na prawidłowy rozwój dziecka. Dlatego oferujemy Państwu wyjątkową ofertę dla Waszych dzieci składającą się z:

 • wysoko wykwalifikowanej kadry;
 • przestronnych, klimatyzowanych, posiadających własne toalety oraz łazienki sal;
 • dużej sali przeznaczonej do zajęć ruchowych, przedstawień teatralnych i zabaw tanecznych; sala jest wyposażona i przystosowana do zajęć fizjoterapeutycznych z elementami integracji sensorycznej;
 • bogatego zaplecza dydaktycznego pozwalającego rozwijać dzieciom swoje zainteresowania;
 • szerokiej gamy dodatkowych zajęć;
 • własnego placu zabaw – nasze dzieci bawią się na niedostępnym dla osób trzecich oraz monitorowanym placu wyposażonym w certyfikowane huśtawki, zjeżdżalnie, zabawki, zestawy zabawowe oraz piaskownice;
 • własnej kuchni – posiłki przygotowujemy z produktów wysokiej jakości; gotujemy zdrowo – nasza kuchnia wyposażona jest w piec parowo-konwekcyjny; pieczemy dla dzieci chleb na własnym zakwasie, bułki i ciasta; przygotowujemy również posiłki dla dzieci przebywających na diecie;
 • wychowania – nasi podopieczni mają możliwość wszechstronnego rozwoju, eksperymentowania, rozwijania samodzielności i kreatywności; pomagamy dzieciom kształtować właściwe postawy społeczne;
 • stałej współpracy z rodzicami w celu wspomagania rozwoju dziecka;
 • bezpieczeństwa – cały budynek wraz z otoczeniem posiada monitoring wizyjny; wejście do budynku zabezpiecza dodatkowo elektroniczny wideofon.

Z poważaniem,
Emilia Mrugała