Nasze przedszkole

W „Zielonym Krokodylu” są trzy grupy przedszkolne: Odkrywcy”, Przyjaciele” oraz „Motylki”.

„Przyjaciele” i „Motylki” są oddziałami integracyjnymi, do których wraz z dziećmi zdrowymi uczęszczają dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Grupy liczą maksymalnie 20 dzieci, co stwarza doskonałe warunki do zindywidualizowanej pracy dydaktycznej.  Grupa „Odkrywcy ” jest oddziałem terapeutycznym dla dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera. We wszystkich grupach realizujemy podstawę programową wychowania przedszkolnego. W ramach czesnego zapewniamy dodatkowo bogaty pakiet zajęć dodatkowych wspomagających rozwój dziecka.

Nasza oferta edukacyjna:

Zajęcia w grupie z logopedą prowadzone metodą krakowską wraz z wczesną nauką czytania – metodą symulatoniczno-sekwencyjną prof. Jagody Cieszyńskiej. Są przeznaczone dla dzieci w normie od pierwszego roku życia do siedmiu lat, dla dzieci ze spektrum autyzmu, z deficytem intelektualnym, z opóźnionym rozwojem mowy, afazją, dysleksją i deficytami funkcji poznawczych.
Elementy terapii krakowskiej przeprowadzone w grupie przedszkolaków mogą znacznie zmniejszyć ich deficyty poznawcze, rozwojowe, językowe, społeczne, a przy braku jakichkolwiek deficytów dzieci będą mogły wzmacniać i rozwijać swoje mocny strony. Nauka czytania metodą globalno-sylabową to jedna z najlepszych metod, bo umożliwia szybką diagnozę deficytów małego dziecka i ich eliminację. Etapy nauki czytania naśladują etapy biologicznego, naturalnego rozwoju i myślenia dziecka, a każdy etap wprowadzany jest poprzez przyjazną dziecku formę zabawy i współpracy z dorosłym. Na zajęciach uczymy się również zasad społecznego funkcjonowania, wyrażania i spostrzegania emocji swoich i innych ludzi, budowania wiary we własne możliwości. Dzieci pracujące tą metodą od najmłodszych lat mogą całkowicie pokonać trudności w czytaniu i pisaniu.
Podczas zajęć grupowych nauczyciel-terapeuta zwraca również uwagę na nieprawidłowe realizacje głosek, brak wymowy głosek, rozwój motoryki małej i dużej, lateralizację, funkcje prawo- i lewopółkulowe.
Wprowadzenie wczesnej nauki czytania z elementami terapeutycznymi metody krakowskiej do codziennej pracy małych dzieci – trzyletnich i starszaków – przyczynia się do ich lepszego przygotowania do dalszej edukacji przedszkolno-szkolnej, do poprawy funkcji poznawczych, a co za tym idzie komunikacji językowej: mówienia, pisania, czytania ze zrozumieniem. 

Codziennie uczymy dzieci języka angielskiego. Nasze przedszkole jest uczestnikiem Międzynarodowego Programu Powszechnej Dwujęzyczności. Program ten wykorzystuje pierwszą na świecie, przełomową, ale jednocześnie najbardziej ze wszystkich naturalną metodę przyswajania języka angielskiego we wczesnym dzieciństwie równolegle do języka ojczystego. Jest to specjalnie wykreowany świat bohaterów, piosenek, filmów animowanych oraz przygotowanych na tej podstawie zabaw językowo-muzyczno-ruchowych zarówno indywidualnych, jak i grupowych. Dzięki tej metodzie język angielski nigdy nie będzie dla Państwa dziecka językiem obcym. (źródło: https://dwujezycznedzieci.pl/)

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne opiera się na wczesnodziecięcym doświadczeniu świata przez małego człowieka. Bazuje na potocznym „baraszkowaniu” – najprostszych formach zabawy dziecka z rodzicami. Wykorzystuje zatem: dotyk, ruch oraz wzajemne relacje fizyczne, emocjonalne i społeczne do rozszerzenia świadomości wobec samego siebie oraz do pogłębienia kontaktu z innymi ludźmi. Nie wymaga żadnych rekwizytów, aby sprawić uśmiech na twarzach dzieci. W programie ćwiczeń ruchowych wyróżnia się następujące grupy ćwiczeń wspomagających rozwój dziecka:
• ćwiczenia prowadzące do poznania własnego ciała
• ćwiczenia pomagające zdobyć pewność siebie i poczucie bezpieczeństwa w otoczeniu
• ćwiczenia ułatwiające nawiązywanie kontaktu i współpracy z partnerem i grupą
• ćwiczenia twórcze
Korzyści płynące z metody: wyzwala swobodę zachowań i naturalność, daje okazje do rozładowania energii, daje wielką radość. Buduje pewność siebie oraz poczucie harmonii z innymi. Wpływa na poczucie bezpieczeństwa, poczucie partnerstwa oraz wyzwala zaangażowanie.

Proponowane dzieciom zabawy i ćwiczenia, mają na celu wyrabianie u dziecka nawyku prawidłowej postawy ciała we wszystkich sytuacjach i czynnościach dnia codziennego.
Ćwiczenia mają również na celu wspomagać rozwój fizyczny dzieci, zapobiegać występowaniu wad postawy oraz korygować te, który już powstały. W zajęciach wykorzystujemy elementy pedagogiki zabawy, zabawy ruchowe, elementy Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne oraz ćwiczenia integrujące sfery: zmysłową i ruchową.
Aktywność ruchowa wpływa znacząco na rozwój osobowości dziecka, zaspokaja potrzebę odreagowania, rozluźnienia oraz rozładowuje energię. Poprzez zabawę ćwiczymy wszystkie części ciała i wzmacniamy mięśnie.
Nasze zajęcia zawierają również gimnastykę buzi i języka. Dbamy o rozwój świadomości własnego ciała i przestrzeni, rozwijanie pewności siebie, ale przede wszystkim zapewniamy dobrą zabawę!

Zajęcia oparte na programie rozwijania percepcji wg M. Frostig. W pracy z dziećmi korzystamy z zeszytów ćwiczeń „Wzory i obrazki”, o zróżnicowanym stopniu trudności, ale angażujące wszystkie sfery percepcji wzrokowej.
Metody M. Frostig jest ukierunkowana na usprawnianie koncentracji uwagi dziecka, ćwiczenie precyzyjności wykonywanych ruchów oraz wytrwałości w wykonywaniu zadań. Celem realizowanych ćwiczeń jest rozwinięcie i integracja zdolności do koordynowania ruchów gałek ocznych z precyzyjnymi ruchami ciała, czyli po prostu koordynacji oko- ręka. Przebieg i rodzaj ćwiczeń w metodzie M. Frostig zależy od indywidualnych predyspozycji dziecka. Chcemy by w przyszłości nasze dzieci nie miały problemów grafomotorycznych.

AKADEMIA ODKRYWANIA to cykl ciekawych warsztatów naukowych przygotowanych z myślą o dzieciach najmłodszych, które uwielbiają odkrywać tajemnice otaczającego ich świata.
Na każdym spotkaniu dzieci wspólnie z trenerem Akademii Nauki odkryją niesamowite tajemnice z dziedziny fizyki, chemii czy biologii wykonując ciekawe eksperymenty naukowe.Poznają, między innymi, ciekawostki związane z powietrzem, magnetyzmem, światłem, elektrostatyką, ludzkim mózgiem, wodą oraz dźwiękiem. Dowiedzą się, że istnieje naukowe wyjaśnienie wielu zjawisk, które wydają się magią i będą się przy tym świetnie bawić.

Taka forma zajęć pozwala dzieciom rozwijać ich pasję do eksperymentowania, zaglądania pod podszewkę natury oraz sprawia, iż nabierają przekonania, że nauka może być niezłą frajdą.

W zajęciach może brać udział grupa dzieci do 25 osób wraz z opiekunem.
Czas trwania zajęć wynosi odpowiednio do wieku uczestników:
30 minut dla 3 i 4 latków
45 minut dla 5 i 6 latków.

Akademia Nauki oświadcza, że prowadzone przez nią pokazy i użyte w nich materiały są w pełni bezpieczne i nie stwarzają żadnego zagrożenia dla uczestników jak i obserwatorów pod warunkiem stosowania się do poleceń osoby prowadzącej.

„Brudne dziecko, to szczęśliwe dziecko! ” – w myśl tej zasady w naszym przedszkolu realizowane są zajęcia z sensoplastyki, czyli edukacji sensoryczno-plastycznej. Wpływa ona na optymalny rozwój całego organizmu oraz stymulację wszystkich zmysłów: węchu, wzroku, dotyku, słuchu i smaku.

W trakcie zajęć wykorzystujemy metody i sposoby twórczego wspierania rozwoju małego dziecka. Traktujemy dziecko jako podmiot, który poznaje siebie i otaczający go świat w sposób aktywny, a wiedza, którą zdobywa wpływa na jego sposób postrzegania świata i zachowanie.

Celem naszych zajęć jest budowanie twórczych, samodzielnych i zrównoważonych osobowości, które będą maksymalnie przygotowane do wyzwań jakie stawia współczesna rzeczywistość. A przede wszystkim będą gotowe do osiągania sukcesów.
Czas warsztatów sensoplastycznych to niejako czas eksperymentu, tak dla nas jak i dla dzieci. Pozwalamy sobie na bycie obserwatorem, a dzieciom przygotowujemy przestrzeń do poznawania świata i budowania siebie w sposób zdrowy i zrównoważony.
Cechą tych zajęć jest „przemiana”. Dzieci mają okazję obserwować np. jak materiał, który jest suchy i sypki zmienia się w mokry i kleisty, a następnie w miękki i stały. Nabywają w ten sposób wiedzę na temat związków przyczynowo- skutkowych. Poznają sposoby przemiany jednych rzeczy w drugie i jednocześnie trenują kompetencję elastyczności i przystosowywania się do zmian.

Dzieci uwielbiają zabawę w kuchni.Lubią pomagać w domowych gotowaniach posiłków, brudzić się i podjadać przysmaki. Aby im to umożliwić, w naszej placówce organizowane są zajęcia kulinarne, pod hasłem „ Nie do wiary w kuchni czary”. Tematyka zajęć ustalana jest na bieżąco, zgodnie z miesięcznym planem pracy.
Gotujemy zdrowo, uwielbiamy dary natury, niebanalne zastosowanie produktów, nie boimy się eksperymentować. Zmiana ogórka w krokodyla, serka w motyla, jajka w żaglówkę, a twarożku w bałwanka sprawia, że gotowanie staje się świetną zabawą, która zachęci niejednego niejadka do zmiany złych nawyków żywieniowych oraz pozwoli przezwyciężyć uprzedzenia do niektórych potraw. Ponad to, przy okazji realizowanych zajęć przedszkolaki poznają zasady zdrowego odżywiania i piramidę zdrowia. Dzieci wdrażane są w tajniki nakrywania do stołu oraz uczymy się bezpiecznie posługiwać urządzeniami i sprzętem kuchennym.

„Ciało ludzkie jest orkiestrą, w której mięśnie, nerwy, uszy i oczy kierowane są jednocześnie przez dwóch dyrygentów – duszę i umysł”.
Już 100 lat temu zrodziła się idea gimnastyki rytmicznej, która po latach nazwana została RYTMIKĄ.
Zajęcia rytmiczne w przedszkolu, to przede wszystkim nauka rytmu i interpretowania muzyki, gimnastyka rozwijająca całe ciało oraz zmysły małego człowieka. Dzięki zajęciom z rytmiki wyostrza się zmysł słuchu, rozwija inteligencja, skupienie oraz uwaga dziecka. Przedszkolak uczy się wyrażać swoje emocje, otwiera na bodźce zewnętrzne, uczy się również odbioru emocji innych ludzi.
Warto zwrócić uwagę, iż potencjał zdolności twórczych stanowi integralny składnik inteligencji człowieka. Gdy stworzymy mu odpowiednie warunki do rozwoju, a takie daje kontakt i uczestnictwo w muzyce, dziecko będzie potrafiło wykorzystać je potem w innych dziedzinach życia, niekoniecznie związanych ze sztuką.
Z najnowszych badań naukowych wynika, że zajęcia umuzykalniające:
• stymulują pełny i bardziej harmonijny rozwój mózgu;
• są wspaniałym treningiem pamięci i koncentracji;
• rozwijają zdolności językowe;
• uczą logicznego myślenia;
• wpływają na rozwój zdolności matematycznych;
• poprawiają samopoczucie (uspokajają i pomagają rozładować emocje);
• uczą pracy i współżycia w zespole

Zupełnie naturalnym zjawiskiem jest, że każdy z nas odczuwa cały wachlarz emocji w różnych sytuacjach. Radość, złość, smutek, strach, wstyd, zdziwienie, zazdrość i jeszcze wiele innych bardzo zróżnicowanych uczuć towarzyszy nam w codziennym życiu. Żadna z tych emocji nie jest zakazana ani dla dziecka, ani dla człowieka dorosłego. Istotne jest natomiast, by nauczyć się wyrażania tych emocji w sposób społecznie akceptowalny, w sposób, który nie wyrządzi krzywdy nam, ani innym ludziom. Każdy z nas ma prawo czuć złość, również dzieci. Ważne jest, co z tą złością zrobimy, w jaki sposób ją wyrazimy.
W naszym przedszkolu organizujemy zajęcia zespołowe, które mają na celu m. in. rozwijanie kompetencji społecznych dzieci, budowanie poczucia własnej wartości, poczucia bezpieczeństwa, naukę wyrażania i nazywania emocji. Dodatkowo, zadaniem psychologa jest wspieranie rozwoju dzieci, rozpoznawanie ich potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb, a także dbanie o rozwój emocjonalno-społeczny dzieci.

Dla wsparcia rodziców organizujemy konsultacje indywidualne.

Dzieci posiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oprócz zajęć skierowanych do wszystkich przedszkolaków korzystają z zajęć indywidualnych, ukierunkowanych tylko i wyłącznie na ich indywidualne potrzeby. Naszym podopiecznym zapewniamy:

Oferta edukacyjna – pakiet zajęć dodatkowych
dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Zajęcia grupowe w ramach integracji

Wykaz zajęć w ofercie edukacyjnej ogólnej:

 • Wczesna nauka czytania – realizowana w małej grupie
 • Język angielski – Międzynarodowy Program Powszechnej Dwujęzyczności
 • Język niemiecki
 • Ruch Rozwijający Weroniki Sherborn
 • „Gimnastyka dla smyka” – gimnastyka ogólnorozwojowa
 • „Bystre oko, sprawne ręce” – zajęcia rozwijające koordynację wzrokowo-ruchową – realizowane w małej grupie
 • „Akademia odkrywania” – zajęcia we współpracy z Akademią Nauki – Fizyka
 • Sensoplastyka
 • „Nie do wiary w kuchni czary…” – zajęcia kulinarne
 • Rytmika – we współpracy z szkołą tańca Twist
 • „Mam emocje… mam prawo je wyrażać …” – zajęcia z psychologiem
Zajęcia w 2-osobowej grupie
 • Trening umiejętności społeczno-komunikacyjnych.
  To zajęcia w dwuosobowej grupie. Będziemy uczyli się wszystkiego, co ułatwi nam kontakty z drugim człowiekiem:
  – zaczynanie i kończenie rozmowy, naprzemienność dialogu
  – wybór tematu do rozmowy
  – współpraca z drugą osobą, czekanie na swoją kolej, hamowanie impulsu działania natychmiastowego
  – proszenie o pomoc
  – odczytywanie emocji innych i wyrażanie własnych emocji
  – ocena zachowań niewerbalnych rozmówcy – mimika, gesty, postawa ciała
  – ocena relacji społecznych nadawca- odbiorca – wiek, relacje rodzinne, społeczne
  – teoria umysłu – czyli co wiesz/myślisz ty, co wiem/myślę ja.
Zajęcia indywidualne
 • Zajęcia z logopedą
 • Zajęcia rewalidacyjne wg zaleceń i zdiagnozowanych potrzeb
 • Fizjoterapia oraz kinezyterapia z elementami SI
 • Fizjoterapeutyczna terapia ręki
 • Grafomotoryczna terapia ręki
 • Hipoterapia

Wykwalifikowani nauczyciele dbają o prowadzenie urozmaiconych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i rozwojowych zgodnie z miesięcznym planem pracy. Każdego dnia staramy się, aby dzieci przebywały na świeżym powietrzu – organizowane są wycieczki i spacery tematyczne z zaakcentowaniem piękna przyrody oraz specyfiki miasta.