Zadanie polega na zapewnieniu funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.