„Zielony Krokodyl”
Żłobek i przedszkole integracyjne stworzone z myślą o dzieciach.

Drodzy Rodzice 3-latków !!!

Rozpoczynamy zapisy do przedszkola do grupy 3-latków.
Osoby zainteresowane prosimy o pobranie karty zapisu i po wypełnieniu dostarczenie jej osobiście do placówki. Ilość miejsc ograniczona.

Karta zapisu przedszkole

Pobierz kartę na rok 2019/20.

Rekrutacja do żłobka

Rodzice/opiekunowie dzieci przyjętych do żłobka na rok szkolny 2019/2020 zobowiązani są do wpłaty opłaty rezerwacyjnej w wysokości 580 zł – (400 zł zostanie we wrześniu zaliczone na poczet wpisowego; pozostała kwota 180 zł – to opłata za 2 tygodniowe zajęcia adaptacyjne w sierpniu).
Opłatę należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie do 6 maja.
Brak wpłaty skutkuje skreśleniem dziecka z listy dzieci przyjętych do żłobka.
W przypadku rezygnacji z żłobka powyższe opłaty nie podlegają zwrotowi.
Wpłat należy dokonywać na poniższy numer konta:
IDEA BANK 65 1950 0001 2006 0390 1690 0002
W tytule przelewu proszę wpisać: rezerwacja miejsca w żłobku imię i nazwisko dziecka, rok urodzenia

Karta zapisu żłobek

Pobierz kartę na rok 2019/20.

Mottem przewodnim pracy naszej placówki są słowa Roberta Lee Fulghuma:

„Wszystkiego, co naprawdę powinienem wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu – o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat (…).”
Robert Lee Fulghum „All I Really Need to Know I Learned in Kindergarten”, Villard Books, New York 1988

Jesteśmy placówką INTEGRACYJNĄ – co to oznacza w praktyce?

Ideą integracji jest włączanie dzieci niepełnosprawnych do grupy pełnosprawnych rówieśników. W żłobku i przedszkolu integracyjnym wszystkie dzieci mają te same prawa i te same obowiązki. Zadaniem opiekunów i nauczycieli jest integracja dzieci zdrowych i chorych, zapewnienie wszystkim dzieciom, jak najlepszych warunków do rozwoju oraz najlepsze przygotowanie do nauki w szkole.

Grupy żłobkowe i przedszkolne w placówce integracyjnej są mniejsze, niż w „zwykłych” żłobkach czy przedszkolach. W każdej znajduje się kilkoro dzieci z różnym stopniem niepełnosprawności. W żłobkach i przedszkolach integracyjnych, oprócz nauczycieli, zatrudnia się psychologów, pedagogów, pedagogów specjalnych, logopedów i rehabilitantów – wszystkie dzieci, zdrowe i niepełnosprawne znajdują się wobec tego pod profesjonalną opieką osób dbających o prawidłowy i harmonijny rozwój dziecka.

Integracja przynosi korzyści wszystkim dzieciom – wszystkie przedszkolaki uczą się empatii, tolerancji, szacunku i otwartości wobec tego, co inne. Uczą się również bezinteresownego pomagania tym, którzy potrzebują pomocy. Przebywają w mniej licznej grupie, gdzie nad edukacją i ich rozwojem czuwa sztab wykwalifikowanych pracowników. Mała grupa stwarza warunki do efektywniejszej pracy i pozwala nauczycielom na bardzo indywidualne podejście do każdego dziecka.

Przeczytaj całość