„Zielony Krokodyl”,
drugi dom Twojego dziecka.

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2021/22

Osoby zainteresowane zapisaniem dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat prosimy o pobranie karty zapisu i, po wypełnieniu jej, wysłanie na adres: emilia.mrugala@interia.pl
Drogą mailową lub telefoniczną otrzymają państwo informacje o wpłynięciu karty oraz o dalszym postępowaniu i opłatach związanych z przyjęciem dziecka do przedszkola.
Wpłaty należy dokonywać na numer konta:

IDEA BANK 65 1950 0001 2006 0390 1690 0002
W tytule przelewu proszę wpisać: rezerwacja miejsca w przedszkolu imię i nazwisko dziecka, rok urodzenia

Karta zapisu do przedszkola

Pobierz kartę na rok 2021/22

Rekrutacja do żłobka na rok szkolny 2021/22

Osoby zainteresowane zapisaniem dziecka prosimy o pobranie karty zapisu i, po wypełnieniu jej, wysłanie na adres: emilia.mrugala@interia.pl
Drogą mailową lub telefoniczną otrzymają Państwo informacje o wpłynięciu karty oraz o dalszym postępowaniu i opłatach związanych z przyjęciem dziecka do żłobka.
Wpłaty należy dokonywać na numer konta:

IDEA BANK 65 1950 0001 2006 0390 1690 0002
W tytule przelewu proszę wpisać: rezerwacja miejsca w żłobku imię i nazwisko dziecka, rok urodzenia

Karta zapisu do żłobka

Pobierz kartę na rok 2021/22

Naszym mottem przewodnim są słowa Roberta Lee Fulghuma:

„Wszystkiego, co naprawdę powinienem wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu – o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat (…).”
Robert Lee Fulghum „All I Really Need to Know I Learned in Kindergarten”, Villard Books, New York 1988

Jesteśmy placówką INTEGRACYJNĄ – co to oznacza w praktyce?

Ideą integracji jest włączanie dzieci niepełnosprawnych do grupy pełnosprawnych rówieśników. W żłobku i przedszkolu integracyjnym wszystkie dzieci mają te same prawa i obowiązki. Zadaniem nauczycieli i opiekunów jest integracja dzieci zdrowych i chorych, zapewnienie wszystkim dzieciom jak najlepszych warunków do rozwoju oraz najlepsze przygotowanie do nauki w szkole.

Grupy żłobkowe i przedszkolne w naszej placówce integracyjnej są mniejsze, niż w „zwykłych” żłobkach czy przedszkolach. W każdej znajduje się kilkoro dzieci z różnym stopniem niepełnosprawności. W „Zielonym Krokodylu” oprócz nauczycieli, zatrudnieni są psychologowie, pedagodzy, pedagodzy specjalni, logopedzi i rehabilitanci. Każde dziecko, zdrowe i niepełnosprawne, znajduje się pod profesjonalną opieką osób dbających o prawidłowy i harmonijny rozwój dziecka.

Integracja przynosi korzyści wszystkim dzieciom. Uczą się empatii, tolerancji, szacunku i otwartości wobec tego, co inne. Uczą się również bezinteresownego pomagania tym, którzy potrzebują pomocy. Dzieci przebywają w mniej licznej grupie, gdzie nad edukacją i ich rozwojem czuwają wykwalifikowani pracownicy. Mała grupa stwarza warunki do efektywniejszej pracy i pozwala nauczycielom na bardzo indywidualne podejście do każdego dziecka.

Przeczytaj całość